Reeglid

1. Võistlusdistantsi pikkus stardist finišini on 30,48 meetrit (100 jalga). Selleks, et sõit läheks arvesse, peab juht püsima masinal stardist kuni sõidu lõpuni. Tugipunktid (suusad?), mis on paigaldatud rattast ettepoole, peavad stardis puutuma vastu maad.

2. Rada võib olla ainult looduslikul pinnasel, nagu näiteks muru või põld jne. Võistlusrada võib tasandada ja tihendada põllutöömasinatega või niita.

3. Unimootorratta mootor peab olema vanem kui 5 aastat.

4. Mootorit ei tohi võimsamaks muuta. Võib paigaldada ainult ühe ajami. Hübriid ei ole lubatud!

5. Unimootorratas/Unimoto ei tohi olla pikem kui 2,438 meetrit (8 jalga) ja mitte laiem kui 1,219 meetrit (4 jalga).

6. Kategooriad:
• Elektrimootor
• Vähem kui 200 cm³
• Vähem kui 400 cm³
• Vähem kui 750 cm³
• Suurem kui 750 cm³ ehk open klass

7. Rattale peab olema paigaldatud hädaseiskamislüliti juhuks, kui juht või ratas kukub. Ühendusnöör hädaseiskamislüliti ja juhi käe vahel peab olema võimalikult lühike, et lüliti käivituks kohe, kui juht ei suuda enam juhtrauda hoida.

8. Rattal peab olema pidur. Kiiver ja kaitseriietus on kohustuslik.

9. Võistlussõidu ajal ei tohi veorattast ettepoole jäävad detailid maad puudutada.

10. Unimootorrattale ei tohi paigaldada detaile, mis võivad mõjutada aja mõõtesüsteemi.

Märkus: igat võistlusmasinat saab kasutada ühel võistlusel maksimaalselt kolmel katsel.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.